Брой 247, 22 февруари 2018
Renewables-Bulgaria.com

Българският портал за ВЕИ

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Събития 

Посетителите ще се запознаят с безопасни и нискоемисионни технологии за изгаряне на биомаса и производство на енергия не само от дървесни... още

 Модерни системи за производство и пестене на енергия на ЕЕ & ВЕ 2018

Семинари

БНКО организира семинар за ефективно използване на слънчевата радиация

В рамките на семинара ще бъдат обсъдени технико-икономическите аспекти при използването на фотоволтаици в... още

Бизнес

 Heineken ще използва 70% възобновяема енергия в производството

С новата ВЕИ програма "Drop the C" компанията цели да увеличи своя дял на възобновяема топлинна и електрическа енергия... още

 

Проекти

Община Козлодуй си сътрудничи с ИКЕМ

Страните по споразумението ще си партнират в реализацията на проекти за насърчаване на електрическата мобилност и разработването и... още

Технологии

 Vestas въвежда нова система против заледяване на турбини

Vestas Anti-Icing System е базирана на електротермични нагревателни елементи, вградени в ламината непосредствено... още

 
Виа Експо

Бизнес

Европейският соларен пазар с ръст от 28% през 2017 г.

На годишна база Турция отбелязва ръст от 213%, а Германия - от 23%, докато някогашният лидер Великобритания губи позицията си след спад от 54% на новите инсталации... още

Предстоящо

12-а Международна конференция за съхранение на енергия от възобновяеми източници IRES

Двете основни тематични направления на форума са научните изследвания в областта на технологиите за съхранение, нормативните рамки, мрежовите и... още

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате
седмичния бюлетин с новости на портала Renewables-Bulgaria.com
(не излиза през почивните дни и официалните празници), върнете
отговор на получения от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, февруари 2018