Брой 244, 23 ноември 2017
Renewables-Bulgaria.com

Българският портал за ВЕИ

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Предстоящо 

Целта на събитието е да представи технологичните иновации, последните открития в научните изследвания, икономическите и... още

 26-а Европейска конференция и изложение за биомаса

Бизнес 

Компанията е основана през 2007 г., като дейността й е ориентирана към производството на плоски колектори... още

 Полски производител на соларни колектори търси партньори

Via Expo
 
Енерджи Ревю
 

Бизнес

Вятърните централи могат да станат водещ източник на електроенергия в Европа

IEA предвижда бързото развитие на сектора да продължи както по отношение на наземните, така и на офшорните вятърни системи... още

Реализации

Започна строителството на първия фотоволтаичен масив в района на Чернобил

Той ще се състои от 3762 модула със специално конструирани монтажни системи и фундаменти поради изискванията за радиационна безопасност... още

Бизнес

Microsoft сключи мащабна сделка за доставка на вятърна енергия с Vattenfall

Компанията ще изкупува 100% от енергията, генерирана от разширен вятърен парк, намиращ се в близост до... още

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате
седмичния бюлетин с новости на портала Renewables-Bulgaria.com
(не излиза през почивните дни и официалните празници), върнете
отговор на получения от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, ноември 2017