Брой 241, 24 август 2017
Renewables-Bulgaria.com

Българският портал за ВЕИ

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Събития 

Според експертите новите професии и специалности могат успешно да се реализират в българския пазар на труда на основата на... още

 Нови учебни планове за специалност

Енерджи ревю
Бизнес 

Най-голям ръст спрямо 2016 г. се наблюдава в дела на енергията от биомаса в преносната мрежа – 66,13%, като увеличение е... още

 ЕСО отчете ръст в дела на ВЕИ в преносната мрежа

 
 

Бизнес

6,1 GW нови вятърни мощности в Европа през първата половина на 2017

През първите шест месеца на годината са инсталирани общо 4,8 GW наземни вятърни мощности, силно концентрирани в Германия (2,2 GW), Великобритания (1,2 GW) и Франция (492 MW)... още

Реализации

Tesla започва да инсталира първите си соларни покриви

Изпълнителният директор на Tesla Илън Мъск обясни, че все още се работи по няколко технически аспекта на соларния покрив, свързани с икономическата му ефективност... още

LIFESTYLE

Стадионът на Арсенал вече се захранва изцяло с възобновяема енергия

Octopus Energy ще доставя енергията от разположените в Обединеното кралство 154 соларни парка и инсталации за анаеробно разграждане, собственост на компанията... още

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате
седмичния бюлетин с новости на портала Renewables-Bulgaria.com
(не излиза през почивните дни и официалните празници), върнете
отговор на получения от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, август 2017