Брой 238, 25 май 2017
Renewables-Bulgaria.com

Българският портал за ВЕИ

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Реализации 

За осъществяване на производствените процеси в завода на фирмата в Червен бряг се използва изцяло енергия, генерирана от... още

 Палфингер получи удостоверение за зелена енергия

Енерджи ревю
Проекти 

Новите термопомпени системи вода-земя са монтирани в сградата на детска градина в кв. Враждебна, както и в... още

 Район

 
 

Бизнес

Полски производител на фотоволтаични модули търси дистрибутори

Компанията предлага и цялостни PV системи за производство на енергия, включващи поликристални... още

Реализации

LEGO постигна целта за използване на 100% възобновяема енергия

От 2012 г. досега фирмата е инвестирала в изграждането на 160 MW мощности за възобновяема енергия... още

Статии

Модерни решения за управление на вятърни турбини

Статията в сп. Енерджи ревю е посветена на тенденциите в развитието на технологиите за надеждно... още

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате
седмичния бюлетин с новости на портала Renewables-Bulgaria.com
(не излиза през почивните дни и официалните празници), върнете
отговор на получения от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, май 2017