Брой 233, 26 януари 2017
Renewables-Bulgaria.com

Българският портал за ВЕИ

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Бизнес 

Според доклад от проучване на Международната агенция по възъобновяема енергия към момента потенциалът за вятърна (532 GW) и... още

 Югоизточна Европа има 740 GW потенциал за възобновяема енергия

Енерджи ревю

Семинари

Организират семинар за създаване на центрове за търговия с биомаса

Семинарът ще се състои в рамките на финансирания по програма "Хоризонт 2020" проект BioRES, чиято цел е подобряване на... още

 

Проекти

Нови 0,5 GW PV мощности ще бъдат инсталирани в Украйна

Централите ще бъдат с мощности 20, 10 или 5 MW, като с изграждането им общата мощност на фотоволтаични... още

 
ЕЕ и ВЕ

Предстоящо

Осма техническа конференция за PV ситеми ще се проведе в Марсилия

Целта на тазгодишното издание е да се разгледат научните и технически постижения по отношение на новите поколения соларни клетки в... още

Бизнес

Google сключи договор за доставка на енергия с Acciona Energia

Източник на енергията ще е намиращата се в пустинята Атакама фотоволтаична система El Romero, която е най-голямата PV... още

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате
седмичния бюлетин с новости на портала Renewables-Bulgaria.com
(не излиза през почивните дни и официалните празници), върнете
отговор на получения от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, януари 2017