Брой 229, 17 ноември 2016
Renewables-Bulgaria.com

Българският портал за ВЕИ

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Инвестиции 

Финансовата помощ е за намаляване на тежестта, свързана с разпределяне на разходите за енергия от възобновяеми енергийни източници... още

 КЦМ получи 8 млн. лв. за намаляване тежестта на разходите за ВЕИ

Предстоящо

BGBIOM организира обучителен семинар за ползите от дървесна биомаса

Сред дискутираните теми ще са "Логистика на биомаса" и "Възможности за финансиране на проекти за отопление с твърда биомаса". Повече информация за събитието четете тук

 

Бизнес

Тesla придобива инженерингова компания за автоматизация на производството

След приключването на сделката Grohmann Engineering ще смени името си на Tesla Grohmann Automation. Благодарение на планираната съвместна дейност с новия си партньор Tesla очаква... още

 

Бизнес

Mercedes-Benz навлиза на пазара за съхранение на енергия

Цялостната инвестиция на Mercedes-Benz в производствената линия батерии за електромобили е... още

Енерджи ревю

Предстоящо

Около 80% от пространството на Intersolar Europe е запълнено

Intersolar Europe е най-голямото изложение за соларни батерии и соларни енергийни системи... още

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате
седмичния бюлетин с новости на портала Renewables-Bulgaria.com
(не излиза през почивните дни и официалните празници), върнете
отговор на получения от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, ноември 2016