Брой 225, 08 септември 2016
Renewables-Bulgaria.com

Българският портал за ВЕИ

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Предстоящо 

Сред основните теми на изложението са използването на биомаса и биогаз, малки водноелектрически централи, отпадъците като възобновяем ресурс... още

 Международно изложение за ВЕИ технологии Renexpo Western Balkans

Енерджи ревю
Проекти 

Финансирането на проекти за енергоспестяващи мерки в жилищния сектор за новия етап на REECL ще бъде в размер 20 млн. евро, които се осигуряват от... още

 Отпускат финансиране за сградни фотоволтаични инсталации по програма REECL

 
 

Събития

Провежда се втори семинар по проект Bioenergy4Business

Проектът включва три семинара, чиято цел е да запознаят заинтересованите лица с основните понятия в технологията... още

 

Бизнес

Шотландски производител на соларни панели търси дистрибутори

Предметът на дейност на компанията включва проектиране, производство, въвеждане в екпслоатация и поддръжка на... още

 

Бизнес

RWE ще придобие Belectric Solar & Battery

Очаква се сделката между дъщерната фирма на германската RWE, innogy, и специализираната в соларните инсталации и системите за... още

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате
седмичния бюлетин с новости на портала Renewables-Bulgaria.com
(не излиза през почивните дни и официалните празници), върнете
отговор на получения от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, септември 2016