Брой 219, 30 юни 2016
Renewables-Bulgaria.com

Българският портал за ВЕИ

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Предстоящо 

Основни теми на Renexpo BiH през 2016 г. ще бъдат производството на биогаз, управлението на отпадъци, вятърната енергия, енергийната ефективност, както и хидроенергийни... още

 Третото издание на Renexpo BiH ще се проведе през ноември

Събития 

Централно място беше отредено и на интелигентните технологии за анализ и оптимизация на производството и консумацията на енергия... още

 Интелигентното интегриране на ВЕИ бе акцент на Intersolar и ees Europe 2016

 
 

Видео на седмицата

Нови соларни технологии от ABB на Intersolar Еurope 2016

Реализации

С общата височина от малко под 230 m и височина на долния връх на лопатката от 100 m, турбината модел N131/3300 ще може да използва въздушни слоеве, осигуряващи по-висока годишна производителност... още

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате
седмичния бюлетин с новости на портала Renewables-Bulgaria.com
(не излиза през почивните дни и официалните празници), върнете
отговор на получения от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, юни 2016