Брой 217, 16 юни 2016
Renewables-Bulgaria.com

Българският портал за ВЕИ

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Проекти 

По време на събитието директорът на дирекция "Жилищна политика" към МРРБ Гергана Благиева направи преглед на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност... още

 Проведе се семинар за енергийна ефективност на сгради в рамките на конкурс Екообщина

Технологии

Schaeffler се включи в проект за изпитване на вятърни турбини

Приносът на компанията към проекта се изразява в изследването на лагерите и скоростната кутия на вятърни турбини при... още

 

БИЗНЕС

Apple учредява компания за търговия с възобновяема енергия

Apple Energy ще търгува с енергия от соларни паркове, водноелектрически централи и биогаз инсталации на територията на САЩ... още

 
ГБИТК

БИЗНЕС

MTU Onsite Energy ще участва в конференция за енергийно саниране на сгради в София

В рамките на бизнес посещението си фирмата желае да създаде контакти с производители и оператори на комбинирана електрическа и топлинна енергия... още

Енерджи ревю

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате
седмичния бюлетин с новости на портала Renewables-Bulgaria.com
(не излиза през почивните дни и официалните празници), върнете
отговор на получения от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, юни 2016